韓国語などの通訳翻訳教育 秀林外語専門学校

秀林外語専門学校

 Học bổng Jasso

Khoa – khóa học Điều kiện Tiền học bổng
Tất cả các khoa 48,000 yên/tháng

Quỹ học bổng Kim Heesoo(thực tếnăm 2016)

Khoa – khóa học Điều kiện Tiền học bổng
Các khoa Trình độ cấp 2  chứng chỉ phiên dịch 30,000 yên
Trình độ cấp 2  chứng chỉ thương mại 30,000 yên
Trình độ cấp C  chứng chỉ ngoại thương 30,000 yên
Khóa biên phiên dịch

Nhật – Hàn

Lớp sơ cấp:Kì thi năng lực tiếng Hàn I trên 185 điểm 30,000 yên
Lớp trung cấp:Kì thi năng lực tiếng Hàn II trên 165 điểm 30,000 yên
Khóa tiếng Hàn Người Nhật học từ trình độ trung cấp
Kì thi năng lực tiếng Hàn II cấp độ 5 trên 210 điểm
30,000 yên
Người Nhật học từ trình độ lớp biên phiên dịch
Kì thi năng lực tiếng Hàn II cấp độ 6 trên 260 điểm
30,000 yên
Khóa biên phiên dịch

Nhật – Việt

JLPT N1 160 trên điểm 30,000 yên
EJU 320 trên điểm 30,000 yên
Khoa tiếng Nhật Năm 1:Bắt đầu từ trình độ sơ cấp
Các nước không sử dụng chữ Hán: JLPT N3 trên 160 điểm
Các nước sử dụng chữ Hán: JLPT N2 trên 160 điểm
30,000 yên
JLPT N1 trên 160 điểm
EJU trên 320 điểm
30,000 yên
Khoa Nhật – Trung,

Nhật – Hàn

JLPT N1 trên 170 điểm 30,000 yên

※Học bổng chỉ cấp phát cho những học sinh xứng đáng
※Ngoài điều kiện trên, tỉ lệ đi học của học sinh phải trên 90%
※Tỉ lệ đi học sẽ tính từ ngày nhập học đến lúc trao học bổng
※Lễ trao học bổng được tổ chức cùng với lễ tốt nghiệp 1 năm/ lần

Những thông tin trên có thể sẽ có thay đổi.