韓国語などの通訳翻訳教育 秀林外語専門学校

秀林外語専門学校
Tôi hi vọng niềm đam mê đối với châu Á
秀林理事長 申 景浩

Hiệu trưởng trường chuyên môn ngoại ngữ – Trường tiếng nhật Shurin
申 景浩
Trường chuyên môn ngoại ngữ Shurin được thành lập để đào tạo nhân tài đáp ứng yêu cầu của thời đại toàn cầu. Mục đích của trường là tập hợp những người trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết đáp ứng những yêu cầu của thời đại mới. Tại trường Shurin các bạn trẻ sẽ được trang bị ba yếu tố kỹ năng : ngôn ngữ xuất sắc, nhận thức quốc tế, tầm nhìn mang tính toàn cầu để đảm nhận vai trò phát triển khu vực Đông Á. Trong tương lai nhà trường hy vọng những người trẻ tuổi vượt qua rào cản các nước trong khu vực trở thành nhân tài đảm đương vai trò toàn cầu hóa. Để niềm đam mê tuổi trẻ trở thành hiện thực, nhà trường Shurin sẽ cố gắng tận tâm tận lực đào tạo đội ngũ giáo viên giỏi, cải thiện môi trường giáo dục có chất lượng cao.