韓国語などの通訳翻訳教育 秀林外語専門学校

秀林外語専門学校

HỌC BỔNG HỖ TRỢ DU HỌC TƯ PHÍ JASSO

KHOA・KHÓA HỌC ĐIỀU KIỆN TỔNG SỐ TIỀN
TOÀN BỘ CÁC KHOA 4man yên/1 tháng

học bổng người sáng lập (Tham khảo năm 2016)

KHOA・KHÓA HỌC ĐIỀU KIỆN TỔNG SỐ TIỀN
TOÀN BỘ CÁC KHOA Học sinh đậu chứng chỉ hướng dẫn viên thông dịch viên 2 môn trở lên 3man yên
Học sinh thi đậu chứng chỉ kinh tế 3man yên
Học sinh thi đậu chứng chỉ mậu dịch cấp độ C trở lên 3man yên
KHOA BIÊN – PHIÊN DỊCH NHẬT HÀN ( Khóa tiếng Hàn) Lớp sơ cấp:Học sinh thi chứng chỉ năng lực tiếng hàn I đạt trên 185 điểm 3man yên
Lớp học trung cấp:Học sinh thi chứng chỉ năng lực tiếng hàn II đạt trên 165 điểm 3man yên
KHOA BIÊN – PHIÊN DỊCH NHẬT HÀN Học sinh người nhật bắt đầu lớp trung cấp
Học sinh thi chứng chỉ năng lực tiếng hàn II cấp 5 đạt trên 210 điểm
3man yên
Học sinh người nhật bắt đầu lớp trung cấp lớp dịch thuật
Học sinh thi chứng chỉ năng lực tiếng hàn II cấp 6 đạt trên 260 điểm
3man yên
KHOA THÔNG TIN THƯƠNG MẠI GIAO TIẾP(KHÓA BIÊN – PHIÊN DỊCH NHẬT VIỆT) Học sinh thi chứng chỉ N1 đạt trên 160 điểm trở lên 3man yên
Học sinh đạt trên 320 điểm trong ki thi lưu học sinh(EJU) 3man yên
KHOA TIẾNG NHẬT Năm thứ nhất:Bắt đầu lớp sơ cấp I
Nước không dùng chữ Hán, học sinh thi N3 đạt 160 điểm trở lên
Nước không dùng chữ Hán, học sinh thi N2 đạt 160 điểm trở lên
3man yên
Học sinh thi N1 đạt 160 điểm trở lên
Học sinh đạt trên 320 điểm trong ki thi lưu học sinh(EJU)
3man yên
KHOA BIÊN – PHIÊN DỊCH NHẬT HÀN・KHOA BIÊN – PHIÊN DỊCH NHẬT TRUNG Học sinh thi N1 đạt 170 điểm trở lên 3man yên

※Trao học bổng nhà trường cho học sinh xứng đáng nhận học bổng.
※Học bổng khuyến khích ghi bên trên dành cho đối tượng là học sinh tỉ lệ lên lớp chuyên cần đạt trên  90%.
※Tỉ lệ lên lớp chuyên cần được tính từ khi nhập học cho tới khi lễ trao học bổng.
※Thi chứng chi chỉ tính các kì thi được tổ chức sau tháng 4 năm 2016 trở đi.
※Lễ trao học bổng được tiến hành mỗi năm một lần vào dịp lễ tốt nghiệp.

Nội dung học bổng có trường hợp thay đổi.