韓国語などの通訳翻訳教育 秀林外語専門学校

秀林外語専門学校

Sinh hoạt trong nhà trường có rất nhiều điều thú vị.

Tháng 4
 • Lễ nhập học tháng 4
 • Bắt đầu khóa học kỳ đầu
 • Lễ thuyết trình định hướng
Tháng 5
 • Giờ học ngoại khóa
 • Buổi giao lưu, giải trí học kỳ xuân
 • Khám sức khỏe
Tháng 6
 • Thi giữa kỳ học kỳ đầu
 • Thi lưu học sinh Nhật Bản
 • Thi năng lực tiếng Hàn
 • Thi kỹ năng tiếng Trung
Tháng 7
 • Thi năng lực Nhật ngữ
 • Giờ học ngoại khóa
Tháng 8
 • Nghỉ hè
 • Dạy tiếng nước ngoài
Tháng 9
 • Thi hướng dẫn phiên dịch (lần 1)
 • Thi năng lực tiếng Hàn
 • Thi cuối kỳ học kỳ đầu
Tháng 10
 • Lễ nhập học tháng 10 (khoa tiếng Nhật)
 • Bắt đầu học kỳ sau
 • Đại hội thể thao
Tháng 11
 • Ngày kỷ niệm thành lập trường(2/11)
 • Thi lưu học sinh Nhật Bản
 • Thi năng lực tiếng Hàn
 • Thi kỹ năng tiếng Trung
Tháng 12
 • Thi giữa kỳ học kỳ sau
 • Thi năng lực tiếng Nhật
 • Thi năng lực hướng dẫn viên (lần 2)
 • Bắt đầu kỳ nghỉ đông
Tháng 1
 • Kỳ thi phát biểu diễn văn
 • Lễ nghỉ tết âm lịch
 • Giờ học ngoại khóa kỳ đông
Tháng 2
 • Thi cuối học kỳ sau
 • Kết thúc kì học sau
 • Kỳ nghỉ xuân
Tháng 3
 • Lễ tốt nghiệp (nhận học bổng trường Shurin)
 • Thi kỹ năng tiếng Trung
 • Đại hội thể thao