韓国語などの通訳翻訳教育 秀林外語専門学校

秀林外語専門学校

Dành cho các nhà tuyển dụng

Trường chuyên môn ngoại ngữ Shurin đã được thành lập với mục tiêu là trường chuyên môn cộng đồng mà tập hợp những người trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết và nuôi dưỡng các nguồn nhân lực phù hợp với thời đại Quốc tế hóa trên cơ bản là một trường danh tiếng về ngôn ngữ châu Á. Để có thể phát triển nhiều các nguồn nhân lực đảm đương vai trò giảm sự ngăn cách tồn tại giữa các khu vực châu Á và giảm bớt hơn nữa các danh giới, vừa nuôi dưỡng 3 nhân tố tầm nhìn toàn cầu, cảm nhận mang tính Quốc Tế và khả năng ngôn ngữ kiệt suất. Học sinh đảm nhận trọng trách tương lai khu vực Đông Á. Chắc chắn vì sự nghiệp phát triển của nhà trường các quý công ty nhất định hãy xem xét việc tuyển dụng học sinh của nhà trường.

Form điền thông tin phiếu tuyển dụng

 

貴社名必須
貴社名(フリガナ)必須
貴社URL
ご担当者名必須
メールアドレス必須
電話番号必須
郵便番号必須
住所必須
ご希望など